Ciasteczka

Zasady korzystania z plików cookies oraz innych podobnych technologii 

Obowiązują od 10 czerwca 2020 r. 

Zasady określają sposób korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii w celu świadczenia drogą elektroniczną przez Axeline 24 Group sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowicach usług dla Użytkowników aplikacji Flob. Są integralną częścią obowiązującej polityki prywatności, a tym samym regulaminu.

 1. Definicje

  1. Administrator, zwany też Axeline, to Axeline 24 Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marcinkowicach (55-200) przy ul. Orzechowej 9, NIP: 9121926787, REGON: 381053047, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745262.

  1. Aplikacja to aplikacja mobilna Flob, za pośrednictwem której Axeline świadczy usługi na rzecz Użytkowników. 

  1. Cookies, zwane też ciasteczkami, to niewielkie pliki, automatycznie tworzone i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Są one wysyłane na serwer Administratora przy każdorazowym korzystaniu z aplikacji. Są szyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Cookies zapewniają Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz zapamiętują jego preferencje dotyczące sposobu jej używania. Ułatwiają Axeline bieżącą optymalizację usług. Cookie najczęściej zawiera: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, czas wizyty. Nie obejmuje danych bezpośrednio identyfikujących Użytkownika.

  1. Inne podobne technologie, zwane też innymi technologiami, tak jak cookies zapewniają Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz umożliwiają Axeline świadczenie za jej pośrednictwem usług najlepszej jakości. 

  1. Urządzenie to urządzenie elektroniczne, w szczególności smartfon lub tablet, którym posługuje się Użytkownik, by korzystać z aplikacji. 

  1. Użytkownik to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji. 

 1. W jaki sposób i w jakim celu korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii?

  1. Część plików cookies używanych przez Axeline w aplikacji, zwane cookies sesyjnymi, ulega usunięciu po zakończeniu przez Użytkownika bieżącej sesji w aplikacji, czyli po wylogowaniu się z aplikacji przez Użytkownika. Pozostałe cookies, zwane trwałymi, są zachowywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie preferencji Użytkownika przy kolejnym użyciu aplikacji.

  2. Axeline używa plików cookies i innych podobnych technologii, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aplikacji i skutecznie świadczyć usługi dla Użytkowników. Stosuje je w szczególności dla następujących celów:

Bezpieczeństwo: cookies zapewniają działanie funkcjom bezpieczeństwa stosowanym w aplikacji, w tym zapewniających poufność danych Użytkownika. 

Uwierzytelnianie: cookies umożliwiają identyfikowanie zalogowanego Użytkownika i poprawne konfigurowanie treści aplikacji dopasowane do Użytkownika. 

Funkcjonalność: cookies pozwalają dopasować usługi, funkcje i treść aplikacji do potrzeb i preferencji Użytkownika.

Lokalizacja: cookies umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi informacji zgodnych z jego lokalizacją. 

Analityka: cookies dają Administratorowi możliwość badania, czy aplikacja działa poprawnie, w jaki sposób korzystają z niej Użytkownicy, tworzenie statystyk dotyczących ruchu w aplikacji. Dzięki temu Axeline może stale udoskonalać swoje usługi.

Reklama:  cookies pokazują Użytkownikowi reklamy dopasowane do ich zainteresowań oraz sprawdzają, czy po ich wyświetleniu Użytkownik odwiedził stronę internetową reklamodawcy.

  1. Administrator przechowuje informacje we wskazanych celach przez właściwy dla danych cookies czas albo do momentu usunięcia cookies przez Użytkownika.

 1. Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez podmioty zewnętrzne

  1. W aplikacji używane są cookies i inne podobne technologie podmiotów trzecich. Zapewniają funkcjonalności, które służą jej prawidłowemu działaniu i skutecznemu świadczeniu usług dla Użytkowników.

  2. W serwisie działają cookies i inne technologie serwisów, w szczególności:

Google: by umożliwić Użytkownikom rejestrowanie się oraz logowanie za pomocą konta Gmail.

Google Analytics: by monitorować ruch w aplikacji i zasięg usług świadczonych przez Axeline za jej pośrednictwem.

Google Maps: by umożliwić Użytkownikom korzystanie z usług serwisu dotyczących wydawania, przewożenia oraz odbierania przesyłek.

Facebook: by umożliwić Użytkownikom rejestrowanie się oraz logowanie za pomocą konta w tym serwisie.

SMS API: by wysyłać wiadomości SMS na numery telefonów Użytkowników w celach weryfikacyjnych. 

 1. Zgoda Użytkownika 

Informacja o tym, że serwis korzysta z cookies i innych podobnych technologii pojawia się w toku rejestracji w aplikacji mobilnej.

 1. Ustawienia cookies 

  1. Użytkownik może:

   1. w systemie Android: zarządzać plikami cookies oraz je usuwać w ustawieniach urządzenia dotyczących aplikacji,

   2. w systemie iOS: usunąć pliki cookies przez odinstalowanie aplikacji z urządzenia i zainstalowanie jej na nowo.

  1. Zmiana ustawień cookies może spowodować, że niektóre funkcje aplikacji przestaną działać lub nie będą działać poprawnie. 

 1. Prawo 

Zasady podlegają przepisom prawa polskiego.

 1. Kontakt

W sprawach dotyczących opisanych zasad Użytkownik może się skontaktować z Administratorem e-mailowo na adres help@flob.app albo za pośrednictwem formularza dostępnego w aplikacji.